Home » Aktualności » Informator Seniora

Informator Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we współpracy z tutejszym Urzędem Gminy w odpowiedzi na potrzeby osób starszych stworzył Informator Seniora. Poniżej w załączniku Seniorzy z gminy Sokolniki znajdą skrótowy przegląd informacji i wiadomości niezbędnych dla osób starszych.

Informacje podzielono na kategorie odnoszące się do form pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, form pomocy w zakresie zdrowia oraz oferty kulturalno-edukacyjnej. Informator został wręczony naszym Seniorom w dniu 9 października 2019 r podczas tegorocznego Balu Seniora przez kierownika miejscowego GOPS Ewę Szandała.
Informator Seniora będzie cały czas dostępny w wersji elektronicznej na stronie : http://gops.sokolniki.pl/ oraz wersji papierowej w GOPS w Sokolnikach. Zapraszamy

Informator Seniora

Informator Seniora.pdf

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.09.2020 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.09.2020 r. 

Informator Seniora

Poradnik Prawny

Poradnik prawny
Dobry start logo
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia