Home » Aktualności » Przeciwdziałanie przemocy a COVID-19

Przeciwdziałanie przemocy a COVID-19

Stop przemocyInformacja GOPS w Sokolnikach dotycząca sposobu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w trakcie epidemii wirusa SARS-Cov-2.

Kwarantanna, zakażenia COVID-19, izolacja społeczna, a także związane z trwającą epidemią pogorszenie warunków ekonomicznych spowodowały, że wiele osób jest w większym stopniu narażonych na sytuacje przemocowe. Dlatego przypominamy, gdzie mieszkańcy gminy Sokolniki mogą uzyskać pomoc.

Wsparciem osób, których dotyczy problem przemocy zajmuje się GOPS w Sokolnikach, w którym siedzibę ma także Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Sokolniki.

Wymuszona przez pandemię konieczność ciągłego przebywania z członkiem rodziny stosującym przemoc może pogarszać sytuację osób doświadczających przemocy. Ograniczone kontakty społeczne mogą w nich pogłębiać osamotnienie i poczucie braku możliwości przeciwdziałania trudnej sytuacji.

Dlatego : jeśli doświadczasz przemocy lub byłeś jej świadkiem – nie czekaj, działaj !

WAŻNE ADRESY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

ul. Parkowa 6/3

tel. (62) 78 46 190

Zakres wsparcia to m.in.:

  • konsultacje dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc w rodzinie oraz będących świadkami przemocy w rodzinie;
  • realizacja procedury „Niebieskie Karty”, która obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i służby zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą;
  • praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach – z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pierwszy kontakt: Policja tel. 997, 112

Gdy dochodzi do przemocy, przebywasz z osobą agresywną, interwencyjnie potrzebujesz pomocy w miejscu zamieszkania, możesz skontaktować się z Dzielnicowym rejonu 8 mł.asp. Piotrem Płachtą telefon:  47 84 56 251, kom. 690 115 332 lub dzielnicowy.wieruszow8@wieruszow.ld.policja.gov.pl

Pomoc medyczna

W przypadku obrażeń ciała skontaktuj się ze służbami medycznymi:

  • pogotowie ratunkowe tel. 999; 112
  • lekarz rodzinny w Twojej przychodni
  • izba przyjęć w szpitalu

Wsparcie przez telefon

O problemie możesz również porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:

  • Niebieska Linia 22 668 70 00
  • Telefon zaufania czynny całą dobę 68 328 08 63

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz zadzwonić pod jeden z numerów:

  • bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
  • pomoc Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 .

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel