Home » Aktualności » Przeciwdziałanie przemocy a COVID-19

Przeciwdziałanie przemocy a COVID-19

Stop przemocyInformacja GOPS w Sokolnikach dotycząca sposobu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w trakcie epidemii wirusa SARS-Cov-2.

Kwarantanna, zakażenia COVID-19, izolacja społeczna, a także związane z trwającą epidemią pogorszenie warunków ekonomicznych spowodowały, że wiele osób jest w większym stopniu narażonych na sytuacje przemocowe. Dlatego przypominamy, gdzie mieszkańcy gminy Sokolniki mogą uzyskać pomoc.

Wsparciem osób, których dotyczy problem przemocy zajmuje się GOPS w Sokolnikach, w którym siedzibę ma także Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Sokolniki.

Wymuszona przez pandemię konieczność ciągłego przebywania z członkiem rodziny stosującym przemoc może pogarszać sytuację osób doświadczających przemocy. Ograniczone kontakty społeczne mogą w nich pogłębiać osamotnienie i poczucie braku możliwości przeciwdziałania trudnej sytuacji.

Dlatego : jeśli doświadczasz przemocy lub byłeś jej świadkiem – nie czekaj, działaj !

WAŻNE ADRESY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

ul. Parkowa 6/3

tel. (62) 78 46 190

Zakres wsparcia to m.in.:

  • konsultacje dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc w rodzinie oraz będących świadkami przemocy w rodzinie;
  • realizacja procedury „Niebieskie Karty”, która obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i służby zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą;
  • praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach – z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pierwszy kontakt: Policja tel. 997, 112

Gdy dochodzi do przemocy, przebywasz z osobą agresywną, interwencyjnie potrzebujesz pomocy w miejscu zamieszkania, możesz skontaktować się z Dzielnicowym rejonu 8 mł.asp. Piotrem Płachtą telefon:  47 84 56 251, kom. 690 115 332 lub dzielnicowy.wieruszow8@wieruszow.ld.policja.gov.pl

Pomoc medyczna

W przypadku obrażeń ciała skontaktuj się ze służbami medycznymi:

  • pogotowie ratunkowe tel. 999; 112
  • lekarz rodzinny w Twojej przychodni
  • izba przyjęć w szpitalu

Wsparcie przez telefon

O problemie możesz również porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:

  • Niebieska Linia 22 668 70 00
  • Telefon zaufania czynny całą dobę 68 328 08 63

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz zadzwonić pod jeden z numerów:

  • bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
  • pomoc Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 .

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia