Home » Aktualności » Wakacje bez Przemocy

Wakacje bez Przemocy

Zespól Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku ze zbliżającymi się wakacjami przeprowadził na terenie placówek oświatowych z gminy Sokolniki akcję pod hasłem „ Wakacje bez Przemocy”.

Przewodnicząca ZI Ewa Szandała oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowali zestawy materiałów w obszarze przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży, które członkowie tutejszego zespołu Emilia Rebelka, Anna Rybczyńska oraz Iwona Kapral przekazali do szkół celem wykorzystania podczas zajęć wychowawczych.

Założeniem akcji przeprowadzonej przez członków ZI są działania profilaktyczno-edukacyjne które zapewnią osobom doświadczającym przemocy dostęp do wiedzy na temat poradnictwa prawnego, psychologicznego i terapeutycznego . Podczas spotkań w trakcie wypoczynku letniego wśród młodzieży często dochodzi do zjawiska przemocy, dlatego ważne jest by młodzież miała świadomość zagrożeń wynikających z użycia przemocy oraz możliwości szukania wsparcia i pomocy.

Wierzymy, że przekazane materiały pomogą przeżyć wakacje bezpiecznie oraz przewidzieć konsekwencje swoich zachowań w miejscach zabaw i odpoczynku .

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel