Home » Aktualności » Świadczenie 500 plus od 1 lipca 2019

Świadczenie 500 plus od 1 lipca 2019

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje o możliwości składania wniosków w formie:

 • elektronicznej – już od 1 lipca 2019
  Składanie wniosku o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” online – poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS – jest nie tylko proste i wygodne. Złożenie takiego wniosku od razu, czyli od 1 lipca, daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu.
 • tradycyjnej (papierowej) – od 1 sierpnia 2019

Nie czekaj w kolejce – złóż wniosek on-line!

Ważne!
Świadczenie 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.
Kolejne terminy składania wniosków 500 plus:

 • od 1 lutego 2021 wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia 2021 wnioski papierowe

Jak wyglądają poszczególne terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń?

 • złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.
 • złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada.
 • Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września,świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października.
 • wniosek złożony w listopadzie to wypłata, z wyrównaniem od listopada, do 31 stycznia 2020 r.
 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Szczegółowych informacji na temat Świadczeń Wychowawczych udziela GOPS w Sokolnikach zapraszamy do kontaktu!

Rodzina 500+ logo

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia