Home » Aktualności » Świadczenia rodzinne. Obniżka pensji będzie uznana za utratę dochodu

Świadczenia rodzinne. Obniżka pensji będzie uznana za utratę dochodu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

W związku z powyższym w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych , zgodnie z którą , w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku , oznacza to w praktyce , że już za kwiecień br. osoby, które utraciły dochód z ww. tytułu w marcu br. i w wyniku utraty dochodu spełniają kryterium dochodowe, po raz pierwszy otrzymają na wniosek odpowiednie świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione od dochodu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu tel. 62 78 46 190 lub email : gops@sokolniki.pl lub swiadczenia@sokolniki.pl .

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia