Home » Aktualności » Przyjmowanie wniosków o wsparcie uchodźców z Ukrainy

Przyjmowanie wniosków o wsparcie uchodźców z Ukrainy

Logo akcji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach rozpoczął przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy na wypłatę jednorazowej pomocy w wysokości 300 zł.

Dofinansowanie może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku i deklaruje zamiar pobytu na terytorium naszego kraju.
Pieniądze te można wykorzystać na nocleg, w szczególności na pokrycie następujących wydatków:

  • jedzenie,
  • ubrania,
  • obuwie,
  • środki higieny osobistej,
  • koszty życia.

Prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

  • numer telefonu polskiego operatora
  • adres poczty elektronicznej
  • numer polskiego konta bankowego

Wnioski można składać w siedzibie GOPS w Sokolnikach przy ul. Parkowej 6/3.

Wszelkich informacji szczegółowych udzielają pracownicy Ośrodka pod Nr tel (62) 78 46 190.

W załączeniu WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO w wersji polskiej i polsko-ukraińskiej.


Комунальний центр соціального забезпечення в Сокольниках розпочав прийом заяв від біженців з України на виплату одноразової допомоги у розмірі 300 злотих. Дофінансування доступне кожному громадянину України, який легально в’їхав на територію Польщі безпосередньо з України після 24 лютого 2022 року та заявляє про намір залишитися на території нашої країни.

Ці гроші можна використати на проживання, зокрема на покриття таких витрат:

• харчування,

• одяг,

• взуття,

• засоби особистої гігієни,

• витрати на життя.

Прохання до особи, яка подає заявку,про надання наступних данних, які полегшать нам контакт та прискорить оплату (за наявності):

• номер телефону польського оператора

• адреса електронної пошти

• номер польського банківського рахунку Заявки можна подати в головному офісі GOPS у Сокольниках за адресою вул. Паркова 6/3.

Всю детальну інформацію надають працівники Центру за тел.(62) 78 46 190.

Додаємо ЗАЯВКУ НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ в польській та польсько-українській версіях.

 ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ_UA 
ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ _UA 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.05.2022 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.05.2022 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel