Home » Aktualności » Przyjmowanie wniosków o wsparcie uchodźców z Ukrainy

Przyjmowanie wniosków o wsparcie uchodźców z Ukrainy

Logo akcji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach rozpoczął przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy na wypłatę jednorazowej pomocy w wysokości 300 zł.

Dofinansowanie może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku i deklaruje zamiar pobytu na terytorium naszego kraju.
Pieniądze te można wykorzystać na nocleg, w szczególności na pokrycie następujących wydatków:

  • jedzenie,
  • ubrania,
  • obuwie,
  • środki higieny osobistej,
  • koszty życia.

Prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

  • numer telefonu polskiego operatora
  • adres poczty elektronicznej
  • numer polskiego konta bankowego

Wnioski można składać w siedzibie GOPS w Sokolnikach przy ul. Parkowej 6/3.

Wszelkich informacji szczegółowych udzielają pracownicy Ośrodka pod Nr tel (62) 78 46 190.

W załączeniu WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO w wersji polskiej i polsko-ukraińskiej.


Комунальний центр соціального забезпечення в Сокольниках розпочав прийом заяв від біженців з України на виплату одноразової допомоги у розмірі 300 злотих. Дофінансування доступне кожному громадянину України, який легально в’їхав на територію Польщі безпосередньо з України після 24 лютого 2022 року та заявляє про намір залишитися на території нашої країни.

Ці гроші можна використати на проживання, зокрема на покриття таких витрат:

• харчування,

• одяг,

• взуття,

• засоби особистої гігієни,

• витрати на життя.

Прохання до особи, яка подає заявку,про надання наступних данних, які полегшать нам контакт та прискорить оплату (за наявності):

• номер телефону польського оператора

• адреса електронної пошти

• номер польського банківського рахунку Заявки можна подати в головному офісі GOPS у Сокольниках за адресою вул. Паркова 6/3.

Всю детальну інформацію надають працівники Центру за тел.(62) 78 46 190.

Додаємо ЗАЯВКУ НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ в польській та польсько-українській версіях.

 ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ_UA 
ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ _UA 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia