Home » Aktualności » Pomoc z GOPS dla uchodźców

Pomoc z GOPS dla uchodźców

Flaga Ukrainy pmoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia  12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego przekroczyli granicę ukraińsko- polską przysługuje prawo do niżej wymienionych świadczeń, które są realizowane przez GOPS:

  • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na zasadach i trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  • świadczenia jednorazowego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
  • świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.

W celu otrzymania w/w pomocy, obywatel Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022r i mają nadany numer PESEL prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3.


Комунальний центр соціального захисту населення м. Сокольники повідомляє, що відповідно до Закону від 12.03.2022р. на допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, усі громадяни України, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого, мають право на такі пільги, які надає GOPS:
– грошові та безготівкові виплати згідно з принципами та процедурою Закону від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу;
– одноразова допомога у розмірі 300 злотих на особу, призначена на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, взуття, засоби особистої гігієни та житлову плату;
– сімейні допомоги, зазначені в Законі від 28 листопада 2003 року про сімейні допомоги.

Для отримання вищевказаної допомоги громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та мають номер PESEL, просять звернутись до Комунального центру соціального захисту населення в м. Сокольники, вул. Паркова 6/3.

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia