Home » Aktualności » Wakacje bez Przemocy

Wakacje bez Przemocy

Zespól Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku ze zbliżającymi się wakacjami przeprowadził na terenie placówek oświatowych z gminy Sokolniki akcję pod hasłem „ Wakacje bez Przemocy”.

Przewodnicząca ZI Ewa Szandała oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowali zestawy materiałów w obszarze przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży, które członkowie tutejszego zespołu Emilia Rebelka, Anna Rybczyńska oraz Iwona Kapral przekazali do szkół celem wykorzystania podczas zajęć wychowawczych.

Założeniem akcji przeprowadzonej przez członków ZI są działania profilaktyczno-edukacyjne które zapewnią osobom doświadczającym przemocy dostęp do wiedzy na temat poradnictwa prawnego, psychologicznego i terapeutycznego . Podczas spotkań w trakcie wypoczynku letniego wśród młodzieży często dochodzi do zjawiska przemocy, dlatego ważne jest by młodzież miała świadomość zagrożeń wynikających z użycia przemocy oraz możliwości szukania wsparcia i pomocy.

Wierzymy, że przekazane materiały pomogą przeżyć wakacje bezpiecznie oraz przewidzieć konsekwencje swoich zachowań w miejscach zabaw i odpoczynku .

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.07.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
23.07.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel