Home » Aktualności » Seniorzy z Sokolnik z profilaktyką na Ty

Seniorzy z Sokolnik z profilaktyką na Ty

Każdego roku w dniu 24 maja przypada Europejski Dzień Sąsiada. W tym roku z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa i dynamicznie zmieniającą się sytuację sąsiedzkie spotkanie seniorów z Sokolnik odbyło się w dniu 11 września br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zorganizował wyjazd profilaktyczno – integracyjny „ Z profilaktyką na Ty” dla mieszkańców gminy Sokolniki do pobliskiej Byczyny.

W spotkaniu udział wzięła kilkunastoosobowa   grupa seniorów oraz kierownik i pracownicy GOPS w Sokolnikach. Podczas zwiedzania Byczyny dotarliśmy do murów obronnych w Byczynie, Kościoła św. Mikołaja, rynku z ratuszem i baszty oraz parku miejskiego. Po atrakcjach turystycznych Byczyny oprowadzała nas przewodnik Pani Joanna Gawlita, która w sposób niezwykle ciekawy przedstawiła historię dziejów Byczyny. Po zapoznaniu się z ofertą turystyczną miasta uczestnicy wyjazdu udali się Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. Misję Centrum jaką jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przedstawiła nam dyrektor Pani Wioletta Kardas.W związku z tym, że celem Centrum są działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w środowisku uczestnicy spotkania wzięli udział w szkoleniu profilaktycznym prowadzonym przez przedstawicieli Komendy Policji w Byczynie. Funkcjonariusze policji przedstawili seniorom konsekwencje prawne wynikające z nadużywana alkoholu, przestrzegali seniorów przed kupowaniem jakichkolwiek suplementów i witamin, które mogą być środkami o działaniu psychoaktywnym oraz związanymi z tym niebezpieczeństwami. Rozdane zostały profilaktyczne materiały, gadżety i ulotki. Szkolenie w zakresie profilaktyki zostało dofinansowane ze środków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sokolniki, za co serdecznie dziękują organizator i seniorzy.

Korzystając z pięknej wrześniowej pogody uczestnicy wyjazdu świetnie się integrowali zacieśniając sąsiedzką więź społeczną.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.07.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
23.07.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel