Komunikat GOPS w Sokolnikach – wydawanie żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r  będzie wydawana żywność.

(więcej…)

Pogotowie zakupowe z GOPS w Sokolnikach

Osoby starsze, chore i samotne , które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie maja bliskich czy sąsiadów , którzy mogliby je zrobić, mogą skorzystać z pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach. (więcej…)

Zdalne wsparcie psychologiczne z GOPS w Sokolnikach

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r ., poz.374) i wzmożonym społecznym niepokojem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach umożliwia Państwu od dnia 23 marca br zdalne wsparcie psychologiczne ( w formie telefonicznej, e-mail, on-line/skype). (więcej…)

Koronawirus – informacje dla seniorów

Koronawirus – informacje dla seniorów

(więcej…)

Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem

(więcej…)

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „ Opieka wytchnieniowa” ” – edycja 2020 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

(więcej…)

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Sokolniki.

(więcej…)

GOPS informuje!

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

(więcej…)

GOPS informuje – terminy wypłat bez zmian!

Szanowni Państwo !

Ponieważ zwracacie się Państwo do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z licznymi pytaniami co do terminu wypłaty świadczeń w miesiącu marcu 2020 r , to informujemy, że zgodnie z ustalonym wcześniej ( podanym również na stronie www.gops.sokolniki.pl) harmonogramem wypłat realizacja świadczeń na dzień dzisiejszy jest zaplanowana bez zmian :

(więcej…)

Komunikat GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 20 marca 2020 r do odwołania wszystkie wypłaty gotówkowe świadczeń realizowanych przez Ośrodek zostają wstrzymane.

(więcej…)

Strony:  1 2 3 4 5 6 7 ... 12 13

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.06.2020 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
25.06.2020 r. 

Informator Seniora
Konkurs plastyczny

Poradnik Prawny

Poradnik prawny
Dobry start logo
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia