Home » Aktualności » Gminne spotkanie opłatkowe

Gminne spotkanie opłatkowe

2 stycznia 2020 r, w sali GOKSiT w Sokolnikach odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane dla emerytów, rencistów i ludzi samotnych z terenu gminy Sokolniki. Organizatorami spotkania była gmina Sokolniki, GOKSiT w Sokolnikach a także GOPS w Sokolnikach.

W świątecznym nastroju dyrektor GOKSiT w Sokolnikach Pani Zofia Siwik powitała wszystkich zebranych. Życzenia złożyła Sekretarz gminy Sokolniki – Lidia Beljulji, ks. proboszcz parafii w Sokolnikach Tomasz Wasielewski, Kierownik GOPS w Sokolnikach – Ewa Szandała, oraz Prezes PZERiI w Sokolnikach – Wiesława Dziechcińska.
Schola Młodzieżowa „Płomienie” uświetniła spotkanie grając i śpiewając przepięknie kolędy i utwory noworoczne.
Miłą niespodziankę wszystkim sprawiła Pani Janina Owczarek, recytując własne wiersze o tematyce Świąt Bożego Narodzenia.
Do wspólnego kolędowania zaprosił zebranych na spotkaniu duet akordeonowy Grzegorz&Roman.  W miłej i ciągle świątecznej atmosferze, składano sobie życzenia, były wspomnienia i chwile wzruszeń.  GOPS w Sokolnikach serdecznie dziękuje Pani dyrektor Siwik za zaproszenie do współudziału w organizacji tego wyjątkowego spotkania.

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.09.2020 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.09.2020 r. 

Informator Seniora

Poradnik Prawny

Poradnik prawny
Dobry start logo
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia