Komunikat

Z uwagi na wzmożony okres zachorowań na koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

Wszelkie zapytania można zgłaszać drogą telefoniczną tel. 62 784 61 90 lub mailową na adres: gops@sokolniki.pl

Kontakty telefoniczne do wszystkich pracowników GOPS -u znajdują się na stronie internetowej www.gops.sokolniki.pl w zakładce Kontakty;

W sprawach kierowanych do GOPS w Sokolnikach warto także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

– platformę e-PUAP2 www.epuap.gov.pl,

– eWnioski https://empatia.mpips.gov.pl/

Jeśli wystąpi pilna potrzeba zostaną Państwo poproszeni o osobiste stawienie się w Ośrodku.

 

Od godz. 15:30 do godz. 19:00 kontakt telefoniczny jest pod numerem alarmowym

+48 798 227 146 (więcej…)

Konkurs „Świąteczna wykreślanka”

Plakat konkursu

(więcej…)

GOPS w Sokolnikach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sokolnikach  poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca: obywatelstwo polskie pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych nieposzlakowaną opinię dobry stan zdrowia, umożliwiający… Czytaj dalej...

‚Posiłek w szkole i w domu” w czasie pandemii

Posiłek w szkole i w domu - logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje , że związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 i zamknięciem placówek edukacyjnych, w których dożywiane były dzieci/uczniowie w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” informujemy rodziny będące w trudnej sytuacji, że istnieje możliwość przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. (więcej…)

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Wstążka logoGminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sokolnikach przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja PO DRUGIE.

(więcej…)

Pomoc z GOPS i Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

SKWS logoSytuacja związana z obecnie panującym stanem epidemii, może być wyjątkowo trudna dla seniorów, dlatego też osoby starsze powinniśmy otoczyć szczególną troską.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została utworzona specjalna infolinia dla osób starszych. (więcej…)

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach

(więcej…)

Pomagamy potrzebującym w czasie pandemii

pomoc logo

 

Jeśli z powodu pandemii koronowirusa nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy, np. przy robieniu zakupów spożywczych oraz higienicznych , załatwianiu rożnych spraw pilnych, możesz

uzyskać pomoc kontaktując się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokolnikach. W trakcie rozmowy należy podać swoje dane kontaktowe. Od pracowników ośrodka dostaniesz informacje: kto, kiedy i w jakim zakresie może Ci pomóc. (więcej…)

Komunikat GOPS w Sokolnikach – nowe wnioski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 19 października 2020 r do miejscowego Ośrodka można zgłaszać się po odbiór skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

(więcej…)

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r., wynosi 3244 zł. (więcej…)

Strony:  1 2 3 4 5 6 7 ... 12 13

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
24.11.2020 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
23.11.2020 r. 

Świąteczna wykreślanka

Informator Seniora
Logo projektu czyste powietrze
Dobry start logo
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia