Zasiłek Pielęgnacyjny – UWAGA GOPS INFORMUJE!

Począwszy od 1 listopada 2019 r. następuje zmiana kwoty wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego. Dotychczas zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł, teraz wzrośnie do 215,84 zł (wzrost zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł).

(więcej…)

Uwaga : ŻYWNOŚĆ! GOPS informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Sokolnikach informuje, iż można już składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

(więcej…)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku z planowanym uruchomieniem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 zaprasza na spotkanie w dniu 18 października 2019 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach, podczas którego zostaną Państwu przedstawione główne informacje dotyczące Programu.

(więcej…)

Informator Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we współpracy z tutejszym Urzędem Gminy w odpowiedzi na potrzeby osób starszych stworzył Informator Seniora. Poniżej w załączniku Seniorzy z gminy Sokolniki znajdą skrótowy przegląd informacji i wiadomości niezbędnych dla osób starszych.

(więcej…)

Konkurs plastyczny „ RODZINA-Trzymamy się razem”

Konkurs plastyczny

 

(więcej…)

Spacerem po arboretum

Dnia 3 października 2019 r. seniorzy z gminy Sokolniki udali się do Arboretum Leśnego im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców.

(więcej…)

Nowy przelicznik dochodu z gospodarstwa rolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż w dniu 23.09.2019 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

(więcej…)

Złóż wniosek o Rodzina 500+ do 30 września

Osoby, które chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem za okres od lipca do września, muszą złożyć wniosek najpóźniej 30 września 2019 r.

(więcej…)

Kosmetolog dla Seniorów

Podczas wczorajszego (18.09.2019 r.) spotkania Związku Emerytów i Rencistów w GOKSiT w Sokolnikach rozmawialiśmy o pięknie i urodzie naszych Seniorów. Gościem specjalnym Seniorów była Pani Edyta Furowicz – kosmetolog z Centrum Kosmetologii Estetycznej w Wieruszowie.

(więcej…)

O wychowaniu z psychologiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w ramach pracy z rodzinami w dniu 17 września 2019 r., na terenie miejscowego GOKSiT zorganizował grupowe warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących dzieci w różnym wieku.

(więcej…)

Strony:  1 2 3 4 5 6 7

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.10.2019 r. (wtorek)

Świadczenie wychowawcze (500+)
21.10.2019 r. (poniedziałek)

Informator Seniora
Rodzina 500 logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia