Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia:

 1. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Sokolniki (art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507),
 2. potrzebujących pomocy – schronienia ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Sokolniki.
 3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia ww. osobom:
  a) trzech posiłków dziennie,
  b) środków czystości i higieny osobistej,
  c) pomocy w sprawach formalno – prawnych zgodnie z potrzebami osoby oraz kompetencjami i zasobami ludzkimi,
  d) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  e) opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
 4. przewidywana maksymalna liczba osób wymagających schronienia wynosi 5 osób.

(więcej…)

Spotkanie pn. „Czekoladowe Wakacje”

"Czekoladowe Wakacje"

(więcej…)

Stypendia szkolne/socjalne – informajca

Stypendia szkolne - informacja

(więcej…)

Informacja o dostawach żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w związku z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Programu 2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r., dostawy żywności do magazynów Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej rozpoczną się dopiero w miesiącu grudniu 2019 a dystrybucja  artykułów spożywczych do odbiorców końcowych czyli GOPS została wydłużona do lipca 2020 r i nie rozpocznie się wcześniej niż na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 r.

(więcej…)

Wakacyjny Piknik 2019

Wakacyjny Rodzinny Piknik w parku w Sokolnikach, którego inicjatorem był Urząd Gminy w Sokolnikach za nami! Impreza odbyła się we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Biblioteką Publiczną oraz GOKSiT w Sokolnikach.

(więcej…)

Sokolniki na Wojewódzkich Dniach Seniora

W dniu 10 sierpnia w Wieluniu odbywały się Wojewódzkie Dni Seniora 2019 w których uczestniczyli również Seniorzy z gminy Sokolniki. Przedsięwzięcie miało charakter zamknięty i było dedykowane osobom starszym z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego.

(więcej…)

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach przypomina o składaniu wniosków w miesiącu Sierpniu 2019 na dofinansowanie Posiłków dla dzieci dożywianych w szkole.

(więcej…)

Wakacyjne Koralikowo

Za nami kolejne wydarzenie wakacyjne w gminie Sokolniki, tym razem w dniu 8 sierpnia 2019 r odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii „ Koralikowo” zorganizowane przez tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy. (więcej…)

Efekty realizacji programu POPŻ 2014-2020

Efekty realizacji programu POPŻ 2014-2020

(więcej…)

Las bliżej nas

W czwartek 1 sierpnia 2019 w ramach wydarzeń wakacyjnych w gminie Sokolniki tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Urzędem Gminy zorganizował dzieciom wyjazd integracyjny do pobliskiej Leśniczówki Koziołek w gminie Bolesławiec.

(więcej…)

Strony:  1 2 3 4 5 6

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.08.2019 r. (czwartek)

Świadczenie wychowawcze (500+)
21.08.2019 r. (środa)

Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia