Home » Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

W Gminie Sokolniki działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (pdf)

Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (pdf)

Zgłoszeń w zakresie stosowania przemocy dokonywać można osobiście lub telefonicznie :

 • Kontakt do Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie :
  Dzielnicowy rejonu 5
  sierż. sztab. Piotr Płachta
  telefon: 627 832 451 kom. 690 115 332 dzielnicowy.wieruszow5@wieruszow.ld.policja.gov.pl
 • Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokolnikach
  Telefon: ( 62) 78 46 190 gops@sokolniki.pl
  Poniedziałek 7.30 do 15.30
  Wtorek 7.30 do 17.00
  Środa 7.30 do 15.30
  Czwartek 7.30 do 15.30
  Piątek 7.30 do 14.00

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub jej świadkiem PRZEMOCY ! 
Przerwij Milczenie! Reaguj!

Zespół Interdyscyplinarny
ds. przemocy w rodzinie
ul. Parkowa 6/3
98-420 Sokolniki

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia