Home » Aktualności » Wydawanie żywności z POPŻ

Wydawanie żywności z POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 25 czerwca 2020 r będzie wydawana żywność.

Informujemy, że wydawanie żywności z POPŻ w miesiącu czerwcu 2020 r. z uwagi na nadal trwającą epidemię odbywać się będzie sukcesywnie z podziałem na mniejsze grupy osób w danym dniu i będzie czasowo rozłożone z uwzględnieniem posiadanego przez beneficjenta nr telefonu.
Uwaga: Każdy odbiorca żywności otrzyma sms-a z GOPS w Sokolnikach z informacją o wyznaczonym dniu i godzinie odbioru swojej paczki żywnościowej.
Proszę o bezwzględne przestrzeganie dat i godzin wyznaczonych w sms dla dobra i bezpieczeństwa wspólnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3, pod nr tel. (62) 78 46 190


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2019

Pomoc żywnościowa logo

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
24.11.2023 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia