Home » Aktualności » Wydawanie żywności z POPŻ

Wydawanie żywności z POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 25 czerwca 2020 r będzie wydawana żywność.

Informujemy, że wydawanie żywności z POPŻ w miesiącu czerwcu 2020 r. z uwagi na nadal trwającą epidemię odbywać się będzie sukcesywnie z podziałem na mniejsze grupy osób w danym dniu i będzie czasowo rozłożone z uwzględnieniem posiadanego przez beneficjenta nr telefonu.
Uwaga: Każdy odbiorca żywności otrzyma sms-a z GOPS w Sokolnikach z informacją o wyznaczonym dniu i godzinie odbioru swojej paczki żywnościowej.
Proszę o bezwzględne przestrzeganie dat i godzin wyznaczonych w sms dla dobra i bezpieczeństwa wspólnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3, pod nr tel. (62) 78 46 190


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2019

Pomoc żywnościowa logo

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia