Home » Aktualności » Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na okres zasiłkowy 2021/2022

Rodzina 500 logo

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Jeżeli wniosek został złożony  po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie wychowawcze zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r.  W celu dalszego pobierania świadczenia wychowawczego od 01.06.2021 r. należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022.  W 2021 r. świadczenie wychowawcze zostanie zatem przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Terminy składania wniosków o 500 plus  na okres zasiłkowy 2021/2022

  • od 1 lutego 2021 r.  drogą elektroniczną za pośrednictwem
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną – druk papierowy

W związku z panującą w kraju epidemią zachęcamy do składania wniosków on – line !

Druki wniosków na okres zasiłkowy 2021/2022 będą dostępne od marca 2021 r.  do pobrania ze strony https://gops.sokolniki.pl lub w siedzibie tutejszego Ośrodka na ul. Parkowej 6/3 w Sokolnikach.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia na okres 2021/2022:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.

 

Żeby jednak kontynuować pobieranie świadczenia wychowawczego bez przerwy, wniosek należy złożyć do końca czerwca. Pieniądze należne na wniosek złożony w lipcu 2021 r., otrzymamy bez wyrównania świadczenia za miesiąc czerwiec. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia