Home » Aktualności » Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ Podprogram 2021 Plus od 15 maja 2023 r.

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ Podprogram 2021 Plus od 15 maja 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 98-420 Sokolniki w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

O szczegółowych terminach wydawania żywności będziemy informować na bieżąco.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia