Home » Aktualności » Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ Podprogram 2021 Plus od 15 maja 2023 r.

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ Podprogram 2021 Plus od 15 maja 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 98-420 Sokolniki w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

O szczegółowych terminach wydawania żywności będziemy informować na bieżąco.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
24.11.2023 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia