Home » Aktualności » Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje , że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021; wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (300+)  będzie można składać:

od 1 sierpnia 2020 r. – w formie papierowej oraz nadal w formie elektronicznej

Wnioski będą przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach w godzinach pracy Ośrodka.

Cały czas zachęcamy  do składania wniosków drogą elektroniczną przez portale: Emp@tia, ePUAP oraz przy pomocy bankowości internetowej, z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas epidemii.

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

  • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. –  ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2020 r.;
  • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. – ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 A TAKŻE ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

  • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
  • wnioski złożone we wrześniu i w październiku 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.
  • wnioski złożone w listopadzie i grudniu 2020r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021r.

Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze są przyznane do 31 października 2020 r.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

  • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje o 31 października 2020 r.;
  • wnioski złożone we wrześniu 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
  • wnioski złożone w październiku 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.;
  • wnioski złożone w listopadzie 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia 2021 r.;
  • wnioski złożone w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021 r.

GOPS w Sokolnikach informuje, iż ulegnie zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosić ono będzie 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzona zostanie zasada przyznawania świadczeń na zasadzie „złotówka za złotówkę”.
Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2020 r.
Wszystkie składane wnioski muszą być kompletne i poprawnie wypełnione.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenia wychowawcze (500+)  na okres zasiłkowy 2019/2021 zostały ustalone do 31 maja 2021 r.
Jedynie wnioski podlegające koordynacji mogą zawierać inną datę ustalenia świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z GOPS w Sokolnikach tel. ( 62) 78 46 190 lub gops@sokolniki.pl lub www.gops.sokolniki.pl

Logo

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel