Home » Aktualności » Stawiamy na rodzinę

Stawiamy na rodzinę

Nagrodzony projekt pn. „Stawiamy na rodzinę”W dniu 9 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Łódzkiego Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał umowy z przedstawicielami zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań  w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”.
Konkurs „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021” skierowany był do: gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz powiatów.
Z każdego szczebla samorządu wyłoniona została co najmniej jedna jednostka, której projekt otrzymał największą liczbę punktów.
Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podjął Sejmik Województwa Łódzkiego podejmując uchwałę w dniu 22 czerwca 2021 r. nr XXXII/430/21.
Dotacje otrzymało 6 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 295.830,00 zł. Wśród zwycięzców jest również nasza gmina Sokolniki.

Nagrodzony projekt pn. „Stawiamy na rodzinę” został opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Głównym celem projektu jest podejmowanie w środowisku lokalnym inicjatyw skutecznie wspierających rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wdrażanie rozwiązań służących wzmacnianiu funkcji rodziny.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia