Home » Aktualności » Stawiamy na rodzinę

Stawiamy na rodzinę

Nagrodzony projekt pn. „Stawiamy na rodzinę”W dniu 9 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Łódzkiego Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał umowy z przedstawicielami zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań  w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”.
Konkurs „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021” skierowany był do: gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz powiatów.
Z każdego szczebla samorządu wyłoniona została co najmniej jedna jednostka, której projekt otrzymał największą liczbę punktów.
Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podjął Sejmik Województwa Łódzkiego podejmując uchwałę w dniu 22 czerwca 2021 r. nr XXXII/430/21.
Dotacje otrzymało 6 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 295.830,00 zł. Wśród zwycięzców jest również nasza gmina Sokolniki.

Nagrodzony projekt pn. „Stawiamy na rodzinę” został opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Głównym celem projektu jest podejmowanie w środowisku lokalnym inicjatyw skutecznie wspierających rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wdrażanie rozwiązań służących wzmacnianiu funkcji rodziny.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia