Home » Aktualności » Składanie wniosków – posiłki w szkołach

Składanie wniosków – posiłki w szkołach

Posiłek w szkole i w domu - logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że przyznanie dożywiania musi być poprzedzone rodzinnym wywiadem środowiskowym , gdzie obowiązuje kryterium dochodowe poniżej 528 zł netto na osobę w rodzinie. Dochody są liczone z poprzedniego miesiąca od złożenia wniosku o posiłki w szkołach.

Aby uniknąć opóźnienia w dożywianiu dziecka w szkole należy złożyć wniosek w miesiącu sierpniu 2021 r, ponieważ przy  przyznawaniu  dożywiania  ze środków publicznych obowiązują zasady ogólne określone w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o pomocy społecznej co wiąże się z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, zebraniem dokumentacji dochodowej oraz wydaniem decyzji administracyjnej .Wnioski złożone we wrześniu 2021 r. mogą spotkać się z opóźnieniem w dożywianiu.

Dożywianie dzieci w szkołach finansowane jest ze środków publicznych t. j.  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, w których środki finansowe są niskie.

 

Więcej informacji udziela GOPS w Sokolnikach – Zapraszamy!

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel