Home » Aktualności » Składanie wniosków – posiłki w szkołach

Składanie wniosków – posiłki w szkołach

Posiłek w szkole i w domu - logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że przyznanie dożywiania musi być poprzedzone rodzinnym wywiadem środowiskowym , gdzie obowiązuje kryterium dochodowe poniżej 528 zł netto na osobę w rodzinie. Dochody są liczone z poprzedniego miesiąca od złożenia wniosku o posiłki w szkołach.

Aby uniknąć opóźnienia w dożywianiu dziecka w szkole należy złożyć wniosek w miesiącu sierpniu 2021 r, ponieważ przy  przyznawaniu  dożywiania  ze środków publicznych obowiązują zasady ogólne określone w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o pomocy społecznej co wiąże się z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, zebraniem dokumentacji dochodowej oraz wydaniem decyzji administracyjnej .Wnioski złożone we wrześniu 2021 r. mogą spotkać się z opóźnieniem w dożywianiu.

Dożywianie dzieci w szkołach finansowane jest ze środków publicznych t. j.  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, w których środki finansowe są niskie.

 

Więcej informacji udziela GOPS w Sokolnikach – Zapraszamy!

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia