Home » Aktualności » Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. Podręczniki, ćwiczenia szkolne, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie i inne książki pomocnicze rozwijające zainteresowania ucznia
 2. Tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i inne mapy, globusy i inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe
 3. Plecak szkolny, tornister
 4. Obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego
 5. Strój sportowy, gimnastyczny na lekcje wychowania fizycznego:
  Koszulka, spodenki, spodnie sportowe, bluza sportowa, lub dres
 6. Odzież robocza i obuwie wymagane przez szkołę do odbywania praktyk zawodowych (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły że strój jest wymagany)
 7. Mundurki szkolne ( strój galowy wymagany przez szkołę – strój służący do reprezentowania organizacji działającej na terenie danej szkoły np. mundur harcerski, wojskowy)
 8. Przybory i materiały do nauki zawodu
 9. Artykuły szkolne: zeszyty, piórnik, materiały piśmiennicze np. flamastry, ołówki itp., do zajęć plastycznych np. farby, bloki, kleje plastelina, nożyczki itp., kalkulatory oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół
 10. Sprzęt komputerowy: tablet, komputer, laptop , oprogramowanie systemowe, części do komputera, koszty naprawy komputera, płyty CD, drukarka, tusz do drukarki, papier do drukarki
 11. Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (po dołączeniu stosownego potwierdzenia o uczęszczaniu dziecka na dane zajęcia)
 12. Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu – rower, rachunki za zajęcia sportowe – szkolne, jeśli uczeń bierze czynny udział w zajęciach sportowych i reprezentuje szkołę na zawodach sportowych
 13. Biurko szkolne, krzesło do biurka – na cały okres nauki
 14. Inne materiały zakupione na potrzeby edukacyjne ucznia
 15. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a to: nauki języków obcych, zajęć wyrównawczych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, wyjazdów edukacyjnych, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzea, na wycieczki szkolne, zielone szkoły – przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku, bądź zaświadczenia z miejsca gdzie dziecko uczęszcza
 16. Abonament internetowy .

UWAGA

 1. Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
 2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
 3. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia wyrównawcze np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe. Istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
 4. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.
 5. Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla konkretnego dziecka.

Wydatki nie kwalifikowane do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego:

 1. Opłaty wpisowego, ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego.
 2. Koszt udziału w innych imprezach nie mających charakteru edukacyjnego.

Więcej informacji GOPS Sokolniki ( 62) 78 46 190

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel