Home » Aktualności » Przeciwdziałanie przemocy- telefonicznie lub przez email

Przeciwdziałanie przemocy- telefonicznie lub przez email

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r., w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wszelkie kontakty w sprawach dotyczących przemocy odbywać się będą drogą telefoniczną lub mailową .

W celu uzyskania pomocy proszę kontaktować się pod nr telefonów 62 78 46 190 lub 798 227 146 oraz mailowo : gops@sokolniki.pl .

Informację kierujemy do :
– osób doznających przemocy
– świadków przemocy w rodzinie
– osób w trudnej sytuacji życiowej

Obecna sytuacja powoduje różne przykre stany emocjonalne . Niektórym osobom jest trudniej radzić sobie z tą absolutnie nowa sytuacją. Praca członków Zespołu Interdyscyplinarnego polega również na udzielaniu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dlatego, pomimo braku możliwości spotkań osobistych z Państwem, uruchomiliśmy wyżej wymienioną formę udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą także skorzystać z telefonu
Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia .
Tel. 800 120 002 oraz Poradni mailowej niebieskalinia@niebieskalinia.info .

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia