Home » Aktualności » Przeciwdziałanie przemocy- telefonicznie lub przez email

Przeciwdziałanie przemocy- telefonicznie lub przez email

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r., w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wszelkie kontakty w sprawach dotyczących przemocy odbywać się będą drogą telefoniczną lub mailową .

W celu uzyskania pomocy proszę kontaktować się pod nr telefonów 62 78 46 190 lub 798 227 146 oraz mailowo : gops@sokolniki.pl .

Informację kierujemy do :
– osób doznających przemocy
– świadków przemocy w rodzinie
– osób w trudnej sytuacji życiowej

Obecna sytuacja powoduje różne przykre stany emocjonalne . Niektórym osobom jest trudniej radzić sobie z tą absolutnie nowa sytuacją. Praca członków Zespołu Interdyscyplinarnego polega również na udzielaniu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dlatego, pomimo braku możliwości spotkań osobistych z Państwem, uruchomiliśmy wyżej wymienioną formę udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą także skorzystać z telefonu
Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia .
Tel. 800 120 002 oraz Poradni mailowej niebieskalinia@niebieskalinia.info .

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel