Home » Aktualności » Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Posiłek w szkole i w domu - logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 10 grudnia 2021 r. można składać wnioski o pomoc w formie jednego gorącego posiłku dla dziecka w szkole z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wnioski o pomoc złożone w m-cu grudniu 2021 r. umożliwiają objęcie dziecka pomocą w formie posiłku od stycznia 2022 r.

Przyjmowane będą tylko wnioski z kompletem dokumentów potwierdzającym sytuację materialną, zdrowotną tj:

  • zaświadczenie o dochodzie za m-c poprzedzający złożenie wniosku (listopad 2021 r.)
  • nakaz płatniczy (decyzja od podatku rolnego) lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność leczenia
  • Orzeczenie o niepełnosprawności
  • decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych
  • wyrok zasądzający alimenty

oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające sytuację dochodową i zdrowotną rodziny.

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowe kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, którego 150 % wynosić będzie:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.164,00 zł
  • dla osoby w rodzinie – 900,00 zł.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panią Mariolą Jaroch-Cygan lub pracownikiem ze swojego terenu pod telefonem 62/7846190.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia