Home » Aktualności » Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Posiłek w szkole i w domu - logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 10 grudnia 2021 r. można składać wnioski o pomoc w formie jednego gorącego posiłku dla dziecka w szkole z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wnioski o pomoc złożone w m-cu grudniu 2021 r. umożliwiają objęcie dziecka pomocą w formie posiłku od stycznia 2022 r.

Przyjmowane będą tylko wnioski z kompletem dokumentów potwierdzającym sytuację materialną, zdrowotną tj:

  • zaświadczenie o dochodzie za m-c poprzedzający złożenie wniosku (listopad 2021 r.)
  • nakaz płatniczy (decyzja od podatku rolnego) lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność leczenia
  • Orzeczenie o niepełnosprawności
  • decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych
  • wyrok zasądzający alimenty

oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające sytuację dochodową i zdrowotną rodziny.

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowe kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, którego 150 % wynosić będzie:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.164,00 zł
  • dla osoby w rodzinie – 900,00 zł.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panią Mariolą Jaroch-Cygan lub pracownikiem ze swojego terenu pod telefonem 62/7846190.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel