Home » Aktualności » „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” OD WRZEŚNIA 2020

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” OD WRZEŚNIA 2020

Posiłek w szkole i w domu - logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż od dnia 24 SIERPNIA 2020 r. można składać WNIOSKI NA POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

 

Rodzina może skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 792,00 zł netto. W celu skorzystania z oferowanej formy pomocy należy w GOPS w Sokolnikach złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Realizacja świadczenia obowiązywać będzie od września br. do grudnia 2020 r.

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana :

• dzieciom do 7 roku życia,

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc może być przyznana także osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Dochód ww. osób nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej : na osobę samotnie gospodarującą- 1051,50 zł , na osobę w rodzinie- 792,00 zł.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z GOPS w Sokolnikach tel. 62 78 46 190 lub gops@sokolniki.pl .

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia