Home » Aktualności » „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” OD WRZEŚNIA 2020

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” OD WRZEŚNIA 2020

Posiłek w szkole i w domu - logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż od dnia 24 SIERPNIA 2020 r. można składać WNIOSKI NA POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

 

Rodzina może skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 792,00 zł netto. W celu skorzystania z oferowanej formy pomocy należy w GOPS w Sokolnikach złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Realizacja świadczenia obowiązywać będzie od września br. do grudnia 2020 r.

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana :

• dzieciom do 7 roku życia,

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc może być przyznana także osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Dochód ww. osób nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej : na osobę samotnie gospodarującą- 1051,50 zł , na osobę w rodzinie- 792,00 zł.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z GOPS w Sokolnikach tel. 62 78 46 190 lub gops@sokolniki.pl .

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel