Home » Aktualności » Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 28 lutego 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W spotkaniu udział wzięli kierownik i pracownicy socjalni oraz asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach a także przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie , pracownik UG w Sokolnikach oraz przedstawiciel służby zdrowia.

Przewodnicząca ZI Ewa Szandała podziękowała członkom zespołu za pracę w roku ubiegłym oraz przedstawiła plan pracy na rok 2020. Omówiono bieżące sprawy i procedury Niebieskiej Karty.

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem PRZEMOCY! Przerwij milczenie! Reaguj!

Zespół Interdyscyplinarny
ds. przemocy w rodzinie
ul. Parkowa 6/3
98-420 Sokolniki

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel