Home » Aktualności » Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 28 lutego 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W spotkaniu udział wzięli kierownik i pracownicy socjalni oraz asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach a także przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie , pracownik UG w Sokolnikach oraz przedstawiciel służby zdrowia.

Przewodnicząca ZI Ewa Szandała podziękowała członkom zespołu za pracę w roku ubiegłym oraz przedstawiła plan pracy na rok 2020. Omówiono bieżące sprawy i procedury Niebieskiej Karty.

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem PRZEMOCY! Przerwij milczenie! Reaguj!

Zespół Interdyscyplinarny
ds. przemocy w rodzinie
ul. Parkowa 6/3
98-420 Sokolniki

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia