Home » Aktualności » Pomoc dla dzieci w formie posiłków w szkołach w 2021 r.

Pomoc dla dzieci w formie posiłków w szkołach w 2021 r.

Posiłek w szkole i w domu - logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz otrzymania pomocy finansowej na zakup posiłku lub żywności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3 w celu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Warunkiem otrzymania w/w wsparcia jest kryterium dochodowe 792,00 zł na osobę w rodzinie lub na osobę samotną 1051,50 zł oraz jedna z przesłanek:

Ubóstwo
Sieroctwo;
Bezdomność;
Bezrobocie;
Niepełnosprawność;
Długotrwała lub ciężka choroba;
Przemoc w rodzinie;
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
Trudność w integracji cudzoziemców;
Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
Alkoholizmu lub narkomanii;
Zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowej;
Klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W przypadku rodzin, w których dzieci kontynuują naukę zdalnie w związku z epidemią , istnieje możliwość ubiegania się przez osoby zainteresowane za ten okres o świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia