Home » Aktualności » Pomoc dla dzieci w formie posiłków w szkołach w 2021 r.

Pomoc dla dzieci w formie posiłków w szkołach w 2021 r.

Posiłek w szkole i w domu - logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz otrzymania pomocy finansowej na zakup posiłku lub żywności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3 w celu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Warunkiem otrzymania w/w wsparcia jest kryterium dochodowe 792,00 zł na osobę w rodzinie lub na osobę samotną 1051,50 zł oraz jedna z przesłanek:

Ubóstwo
Sieroctwo;
Bezdomność;
Bezrobocie;
Niepełnosprawność;
Długotrwała lub ciężka choroba;
Przemoc w rodzinie;
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
Trudność w integracji cudzoziemców;
Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
Alkoholizmu lub narkomanii;
Zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowej;
Klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W przypadku rodzin, w których dzieci kontynuują naukę zdalnie w związku z epidemią , istnieje możliwość ubiegania się przez osoby zainteresowane za ten okres o świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia