Home » Aktualności » Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń do program „CZYSTE POWIETRZE’’

Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń do program „CZYSTE POWIETRZE’’

Czyste powietrze - logo programuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjasnia, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

Dla potrzeb wydania ww. zaświadczenia dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się w terminie do dnia 23 września każdego roku. Ponieważ ww. obwieszczenie niezbędne jest do ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia danego roku i tutejszy ośrodek nie będzie mógł wydać przedmiotowego zaświadczenia, w okresie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku kalendarzowego.

Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych.pdf

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia