Home » Aktualności » Komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego 500 + oraz świadczenia rodzinnego podlegającego koordynacji świadczeń

Komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego 500 + oraz świadczenia rodzinnego podlegającego koordynacji świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w ślad za Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi informuje:

W przypadku zamieszkania i/lub podjęcia zatrudnienia przez rodzica/członka rodziny poza granicami Polski, na obszarze Unii Europejskiej, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, sprawa podlega kompetencyjnie Wojewodzie Łódzkiemu, w związku z tym zastosowanie w sprawie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.Z uwagi na fakt, iż obecnie rozpatrywane są wnioski z poprzednich okresów zasiłkowych tj. 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 oraz biorąc pod uwagę skomplikowany charakter spraw ze względu na konieczność zastosowania w prowadzonych postępowaniach, nie tylko przepisów prawa polskiego, ale również prawa unijnego, a także konieczność zebrania dokumentacji,
postępowanie w sprawie wniosków na nowy okres zasiłkowy tj. 2019/2020 (w zakresie zasiłków rodzinnych) oraz 2019/2021 (w zakresie świadczenia wychowawczego) może ulec znacznemu przedłużeniu. Szacuje się jednak, iż sprawy z ww. wniosków zostaną rozpatrzone w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Należy zwrócić uwagę, że termin rozpatrzenia wniosku należy liczyć od dnia wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi prawidłowo wypełnionych, kompletnych dokumentów.
Jednocześnie informuję, że sprawy rozpatrywane są sukcesywnie, wg określonego porządku.

Z uwagi na bardzo dużą liczę wniosków, które wpłynęły, na nowy okres zasiłkowy, do Wojewody Łódzkiego, proszę o wyrozumiałość i cierpliwość  w oczekiwaniu na załatwienie sprawy.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia