Home » Aktualności » Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach

    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Eliza Kuźnik zamieszkała Chojny, gm. Lututów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru, za najlepszą ofertę uznano kandydaturę Pani Elizy Kuźnik, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. Wyżej wymieniona kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu przepisów o pomocy społecznej , posiada wykształcenie wyższe – kierunek praca socjalna oraz staż pracy w jednostkach pomocy społecznej. W trakcie rozmowy Pani Eliza Kuźnik okazała się osobą komunikatywną, posiadającą predyspozycje do pracy na danym stanowisku.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach
Ewa Szandała

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel