Home » Aktualności » Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach

    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Eliza Kuźnik zamieszkała Chojny, gm. Lututów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru, za najlepszą ofertę uznano kandydaturę Pani Elizy Kuźnik, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. Wyżej wymieniona kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu przepisów o pomocy społecznej , posiada wykształcenie wyższe – kierunek praca socjalna oraz staż pracy w jednostkach pomocy społecznej. W trakcie rozmowy Pani Eliza Kuźnik okazała się osobą komunikatywną, posiadającą predyspozycje do pracy na danym stanowisku.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach
Ewa Szandała

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia