Home » Aktualności » Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „ Opieka wytchnieniowa” ” – edycja 2020 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Program kierowany jest do:

  1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    a. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
    b. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym GOPS w Sokolnikach informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.
Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 25.03.2020 r. do GOPS, ul. Parkowa 6 lok. 3, 98-420 Sokolniki , tel. 62 78-46-190, e-mail: gops@sokolniki.pl.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia