Home » Aktualności » Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „ Opieka wytchnieniowa” ” – edycja 2020 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Program kierowany jest do:

  1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    a. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
    b. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym GOPS w Sokolnikach informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.
Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 25.03.2020 r. do GOPS, ul. Parkowa 6 lok. 3, 98-420 Sokolniki , tel. 62 78-46-190, e-mail: gops@sokolniki.pl.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel