Home » Aktualności (Page 2)

Category Archives: Aktualności

Konkurs plastyczny ‘Kocham moich rodziców – nie lubimy przemocy’

Prace plastyczne dzieciGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował walentynkowy konkurs plastyczny „Kocham moich rodziców- nie lubimy przemocy ”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sokolniki. (więcej…)

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO w ramach programu FEPŻ 2021-2027

Pomoc żywnościowa logo

Od 12 lutego 2024r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 (więcej…)

Ferie z Asystentem Rodziny

Prace plastyczne dzieci Podopieczni Asystenta Rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach podczas trwających ferii zimowych biorą udział w zajęciach plastycznych i profilaktycznych. Celem organizacji zajęć podczas ferii jest wypełnienie czasu wolnego dzieciom z terenu gminy Sokolniki. (więcej…)

LogoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zaprasza dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Sokolniki do udziału w konkursie plastycznym ,, Kocham moich rodziców – nie lubimy przemocy”. Celem konkursu jest :przeciwdziałanie przemocy, profilaktyka, kultywowanie tradycji walentynkowej, wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju, rozwijanie umiejętności tworzenia własnych kreatywnych prac, rozwój wyobraźni dzieci. (więcej…)

Dzień Babci i Dziadka – działania z Asystentem Rodziny

Prace plastyczne dzieciKażdego roku 21 stycznia obchodzony jest dzień Babci i Dziadka. Asystent Rodziny z GOPS w Sokolnikach w tym roku również zaprosił dzieci aby   własnoręcznie przygotowały laurki z życzeniami dla swoich dziadków.

Kierownik i Pracownicy GOPS podkreślają, że dzień Babci i Dziadka jest wspaniałą okazją do pielęgnowania tradycji, budowania i wzmacniania więzi rodzinnych oraz kształtowania uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych. (więcej…)

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

GOPS Sokolniki wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia: (więcej…)

Wnioski o dodatek osłonowy 2024- dostępne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w załączeniu przedstawia obowiązujący wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego w 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. (więcej…)

Zasiłek stały w nowej kwocie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2024 r. zasiłek stały ustala się w wysokości: (więcej…)

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2024 r. świadczenie  pielęgnacyjne będzie wypłacane w wysokości  2988 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do roku 2023 wzrosła o 530 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra… Czytaj dalej...

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy logo

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

(więcej…)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia