Home » Articles posted by Admininistrator GOPS

Author Archives: Admininistrator GOPS

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne i stypendia szkolne 2024/2025

Świadczenia rodzinne logoWnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2024 r. Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2024r. najpóźniej do 30 listopada 2024r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2024r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

(więcej…)

Usługi opiekuńcze – praca

CHCESZ NIEŚĆ POMOC SENIOROM Z GMINY Sokolniki ?

Zapraszamy do współpracy w celu realizacji codziennych obowiązków domowych u osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki  lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego: (więcej…)

Wnioski o dodatek osłonowy 2024- dostępne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w załączeniu przedstawia obowiązujący wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego w 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. (więcej…)

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2024 r. świadczenie  pielęgnacyjne będzie wypłacane w wysokości  2988 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do roku 2023 wzrosła o 530 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra… Czytaj dalej...

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy logo

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

(więcej…)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Pomoc żywnościowa logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku. (więcej…)

Ankieta dla mieszkańców gminy Sokolniki – problem przemocy

Stop przemocyAnkieta „Problem przemocy domowej w środowisku lokalnym”

(więcej…)

GOPS o przemocy domowej wobec seniorów

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Każdy człowiek ma prawo do spokojnej starości. Niestety zdarza się, że zamiast opieki i troski osoby starsze doznają przemocy domowej.

W celu zwiększenia wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej stosowanej wobec seniorów w dniu 6 września 2023 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zorganizował dla uczestników Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach spotkanie profilaktyczno -integracyjne na obiekcie rekreacyjnym Okoń w miejscowości Gumnisko. (więcej…)

Świadczenia dla uczniów – nowy rok szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego to czas zwiększonych wydatków związanych z wyposażeniem dzieci do szkoły. Osoby w najtrudniejszej sytuacji mogą skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Jaka pomoc przysługuje uczniom i ich rodzicom lub opiekunom

(więcej…)

GOPS o przemocy na pikniku „Bezpieczna Gmina Sokolniki przykładem dla innych

Piknik profilaktyczno – edukacyjny w WalichnowachW minioną sobotę na boisku sportowym w Walichnowach  odbył się Piknik profilaktyczno – edukacyjny „Bezpieczna Gmina Sokolniki przykładem dla innych” (więcej…)

Pages:  1 2 3

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia