Home » Aktualności » Przy dźwiękach kolęd…

Przy dźwiękach kolęd…

Przy dźwiękach kolęd, wśród wielu ciepłych słów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach wraz z Seniorami z koła Emerytów i Rencistów w dniu 11 grudnia br podsumował całoroczny projekt socjalny „ABC świadomego seniora”.

W spotkaniu wzięła udział kierownik GOPS Ewa Szandała koordynator projektu oraz pracownik socjalny Anna Rybczyńska. Nie zabrakło podziękowań, uścisków i miłych słów. Projekt był realizowany od lutego do grudnia 2019 r. , cyklicznie odbywały się warsztaty np. florystyczne, spotkania z ciekawymi osobami, świadczyliśmy porady prawne, z zakresu bezpieczeństwa ale i urody. Najbardziej zapamiętane i miło wspominane były wycieczki , spacery i spotkania integracyjne. Seniorzy dziękowali kierownikowi i pracownikom tutejszego Ośrodka za pamięć i duże zaangażowanie w życie osób starszych. Spotkanie swoim krótkim ale wzruszającym występem uświetniła Łucja Strzelczyk, która na skrzypcach grała kolędy . W świątecznym nastroju Seniorzy już zaplanowali kolejne wydarzenia na nadchodzący Nowy Rok.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.07.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
23.07.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel