Home » Aktualności » GOPS zachęca : ZatrzymajEpidemiePrzemocy !

GOPS zachęca : ZatrzymajEpidemiePrzemocy !

Dla osób, które doświadczają przemocy domowej, hasło „zostańwdomu” ma niestety zupełnie inny wymiar niż ten powszechnie znany, kojarzony z bezpieczeństwem. Sytuacja tych osób obecnie jest niezwykle trudna – przymusowa izolacja sprawiła bowiem, że są one zamknięte wraz ze swoim oprawcą.

W związku z powyższym „Niebieska Linia” z którą współpracuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach postanowiła rozpocząć akcję informacyjną „ZatrzymajEpidemiePrzemocy”, która ma na celu pokazanie, że w sytuacji przemocy domowej zarówno osoby pokrzywdzone przemocą, jak i jej świadkowie, nie są sami.
Osoby doznające przemocy jak i świadkowie przemocy mogą skorzystać z pomocy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon wsparcia (800–12–00–02). Jednocześnie dostępna jest także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w poniedziałki w godz. 13:00 – 15:00 można także skontaktować się z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Co warto podkreślić, z pomocy z wykorzystaniem Skype, mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z pandemią COVID-19, „Niebieska Linia” IPZ uruchomiła także zdalne, indywidualne konsultacje prawne.  Z pomocy tej mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i  innych. Zapisy na konsultacje prowadzone są pod numerem tel. (22)-824-25-01.
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie działający przy GOPS w Sokolnikach zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące wsparcia. Kontakt tel. ( 62) 78 46 190 .

Razem zatrzymajmy epidemię przemocy!

Plakat akcji ZatrzymajEpidemię

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.07.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
23.07.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel