Home » Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Karty wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach , ul. Parkowa 6/3 na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Kontakt:

tel.: 62 78 41 190 , email:swiadczenia@sokolniki.pl

Zobacz jakie zniżki oferuje KDR: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Karta Dużej Rodziny – druki:

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (pdf)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole (pdf)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (pdf)

Wniosek o przyznanie karty (pdf)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.10.2019 r. (wtorek)

Świadczenie wychowawcze (500+)
21.10.2019 r. (poniedziałek)

Informator Seniora
Rodzina 500 logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia