Home » Aktualności » „Warsztaty zarządzania czasem wolnym” – działanie w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

„Warsztaty zarządzania czasem wolnym” – działanie w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Logo projektu

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje , że w ramach projektu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki w miesiącu październiku 2021 zostały zorganizowane Warsztaty zarządzania czasem wolnym.

Wszyscy uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie asystenta rodziny i terapii psychologicznej w naszym Ośrodku. Współpracują także z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

Rodzice i dzieci biorący udział w warsztatach uczestniczyli w pogadance prowadzonej przez asystenta rodziny dotyczącej efektywnej organizacji czasu wolnego. Każda z rodzin otrzymała przygotowany przez asystenta „Harmonogram dnia” dostosowany do potrzeb domowników , uwzględniając ich wiek i potrzeby psycho-fizyczne. Dzięki opracowanym harmonogramom rodziny poznały sposoby zarządzania czasem wolnym od pracy i nauki, który można spędzać wspólnie w konstruktywny sposób.

Uczestnicy zadania otrzymali zestawy sportowe: piłka, dysk i skakanka , które wykorzystali do wspólnej integracji. Realizacja zadania dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych emocji.

Udział w projekcie jest bezpłatny a zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Nagrody w konkursie - sprzęt sportowy

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.05.2022 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.05.2022 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel