Home » Aktualności » „Warsztaty zarządzania czasem wolnym” – działanie w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

„Warsztaty zarządzania czasem wolnym” – działanie w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Logo projektu

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje , że w ramach projektu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki w miesiącu październiku 2021 zostały zorganizowane Warsztaty zarządzania czasem wolnym.

Wszyscy uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie asystenta rodziny i terapii psychologicznej w naszym Ośrodku. Współpracują także z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

Rodzice i dzieci biorący udział w warsztatach uczestniczyli w pogadance prowadzonej przez asystenta rodziny dotyczącej efektywnej organizacji czasu wolnego. Każda z rodzin otrzymała przygotowany przez asystenta „Harmonogram dnia” dostosowany do potrzeb domowników , uwzględniając ich wiek i potrzeby psycho-fizyczne. Dzięki opracowanym harmonogramom rodziny poznały sposoby zarządzania czasem wolnym od pracy i nauki, który można spędzać wspólnie w konstruktywny sposób.

Uczestnicy zadania otrzymali zestawy sportowe: piłka, dysk i skakanka , które wykorzystali do wspólnej integracji. Realizacja zadania dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych emocji.

Udział w projekcie jest bezpłatny a zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Nagrody w konkursie - sprzęt sportowy

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia