Home » Aktualności » ,,Warsztaty pt: moja kartka lub bombka świąteczna” – działanie w ramach konkursu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021

,,Warsztaty pt: moja kartka lub bombka świąteczna” – działanie w ramach konkursu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021

Logo projektuZadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

,,Warsztaty pt: moja kartka lub bombka świąteczna” – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje , że w ramach projektu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki w miesiącu grudniu 2021 przeprowadzono ,,Warsztaty pt: moja kartka lub bombka świąteczna ”

Wszyscy uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie asystenta rodziny i terapii psychologicznej w naszym Ośrodku. Współpracują także z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

W ramach warsztatu moja kartka lub bombka świąteczna rodzice i dzieci z pomocą asystenta rodziny podjęły się stworzenia kartki lub bombki świątecznej. Celem warsztatów było rozbudzanie aktywności dzieci i rodziców, odczuwanie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do najbliższych, wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku akceptacji i miłości, rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej, a także kształtowanie wrażliwości i ekspresji twórczej.

Rodziny, które wzięły udział w zadaniu otrzymały zestawy ozdób świątecznych do strojenia choinki.

Po zakończonych warsztatach uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia wielopokoleniowo w duchu współpracy i rodzinnej atmosfery jest piękne .

Udział w projekcie jest bezpłatny a zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia