Home » Aktualności » Przesunięcie rozpoczęcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Przesunięcie rozpoczęcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Przesunięcie rozpoczęcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] Podprogram 2021 Plus.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że z przyczyn niezależnych po stronie gminy Sokolniki został przesunięty termin wydania żywności na m-c maj 2023r.

Według informacji uzyskanej z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Sieradzu przyczyną opóźnień jest unieważnienie przetargów na część produktów żywnościowych.
BANK ŻYWNOŚCI – Kwalifikacja osób do korzystania z Banku Żywności w roku 2023
Osoby, które chcą korzystać z Banku Żywności w 2023r., a nie korzystają z pomocy finansowej w GOPS w Sokolnikach są zobowiązane do dostarczenia oświadczenia o dochodach do pracowników socjalnych swojego rejonu.

Przypominamy, iż kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z Banku Żywności wynoszą:

1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
1320,00 zł. dla osoby w rodzinie
Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.
Szczegółowych informacji udziela GOPS w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia