Home » Aktualności » Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – nowe skierowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – nowe skierowanie

Pomoc żywnościowa logo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że wydaje skierowania, upoważniające mieszkańców Gminy Sokolniki do korzystania z nowej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniu 26 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% na 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to w praktyce, że pomoc w ramach POPŻ przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1.542,20 zł

– w przypadku osoby w rodzinie: 1.161,60 zł.

 

By otrzymać pomoc trzeba mieć nowe skierowanie, które jest wydawane na podstawie kryterium dochodowego.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście w tut. Ośrodku lub telefonicznie pod numerami: 62 78 46 190 .


Skierowanie.doc

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel