Home » Aktualności » Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – nowe skierowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – nowe skierowanie

Pomoc żywnościowa logo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że wydaje skierowania, upoważniające mieszkańców Gminy Sokolniki do korzystania z nowej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniu 26 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% na 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to w praktyce, że pomoc w ramach POPŻ przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1.542,20 zł

– w przypadku osoby w rodzinie: 1.161,60 zł.

 

By otrzymać pomoc trzeba mieć nowe skierowanie, które jest wydawane na podstawie kryterium dochodowego.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście w tut. Ośrodku lub telefonicznie pod numerami: 62 78 46 190 .


Skierowanie.doc

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
24.11.2023 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia