Home » Aktualności » Na straży swojego bezpieczeństwa

Na straży swojego bezpieczeństwa

W ramach realizacji projektu socjalnego ABC Świadomego Seniora przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w dniu 13 listopada 2019 r na terenie miejscowego GOKSiT-u zorganizowano spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie panem Dariuszem Góreckim.

Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w domu zimą. Uczestnicy mieli możliwość pozyskania oraz poszerzenia swojej wiedzy w zakresie zachowania się w czasie pożaru i innych zdarzeń w domu, bezpieczeństwa użytkowania piecy i kuchenek gazowych, instalacji elektrycznych. Omówiono zatrucia tlenkiem węgla. Podczas spotkania toczyła się żywa dyskusja, seniorzy chętnie zadawali pytania oraz poruszali interesujące ich kwestie. Pan Dariusz z duża dozą humoru zachęcał do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, stosowania się do wymogów w tym zakresie oraz tematu ubezpieczeń mienia. W warsztatach uczestniczyli organizatorzy – przedstawiciele GOPS w Sokolnikach: kierownik-Ewa Szandała oraz pracownik socjalny Anna Rybczyńska. Na koniec spotkania rozlosowano czujkę tlenku węgla.
W miłej atmosferze zaplanowane zostały kolejne działania.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.09.2020 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.09.2020 r. 

Informator Seniora

Poradnik Prawny

Poradnik prawny
Dobry start logo
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia