Home » Aktualności » Bezpłatna pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informują, że dostępna jest pomoc psychologiczna dla każdego (pomoc, porady, konsultacje, wsparcie w kryzysie). Zapraszamy w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz 15.30 do siedziby GOPS-u.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.09.2020 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.09.2020 r. 

Informator Seniora

Poradnik Prawny

Poradnik prawny
Dobry start logo
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia